Spoločnosť ANTONA SK, s.r.o., oficiálne vznikla v roku 2009 ako prirodzené pokračovanie takmer desaťročnej tradície samostatnej práce jej zakladateľa a konateľa v oblasti webu a elektronického publikovania.

Zapojenie ďalších šikovných ľudí nám umožnilo rozšíriť portfólio služieb a pokračovať v budovaní dlhodobej spolupráce a posilňovaní spokojnosti našich zákazníkov v zmysle našich hlavných zásad, ktorými sú precíznosť práce a dodržiavanie dohodnutých termínov.

V ponuke našich služieb nájdete: