Jazykové a štylistické korektúry v slovenskom jazyku

Kvalitná grafická úprava textu a jazyková korektúra sú často považované za nevyhnutné zlo, no odlíšia vaše dokumenty alebo webové stránky od tých priemerných. Myšlienky, ktoré odovzdávate svojim čitateľom, nemusia vyvolať dobrý dojem, ak text obsahuje chyby. Sústreďte sa na obsah a nechajte korektúry textu na vyškolených odborníkov s výbornou znalosťou jazyka.

Ponúkame jazykové a štylistické korektúry textov, ako sú:

 • referáty, seminárne, bakalárske, diplomové a dizertačné práce,
 • skriptá, knihy a články, ktoré majú byť publikované,
 • webové stránky, blogy,
 • katalógy, reklamné tlačoviny,
 • reprezentačné materiály pre inštitúcie, firmy, obce a mestá,
 • iné.

Varianty korektúr

Našim klientom ponúkame jazykové a štylistické korektúry v dvoch základných variantoch:

Variant A — gramatika a syntax

(t. j. i/y, veľké písmená, čiarky, dĺžne a pod.)

Variant B — obsahuje Variant A + štylistika a lexika

(t. j. štylizácia, slovosled, opakovanie slov a pod.)

Štylistická korektúra je špecifická v tom, že vyžaduje väčšie zásahy korektora do textu. Skôr ako sa pustíme do práce, urobíme vám zadarmo korektúru krátkeho textu, aby sme sa uistili, že korektúra napĺňa vaše očakávania.

Cena za korektúry

Štandardnou jednotkou pre výpočet ceny za jazykovú korektúru je v SR normovaná strana (NS, normostrana). Platí, že 1 NS = 1800 znakov vrátane medzier (t. j. 30 riadkov po 60 úderov). Výslednú cenu ovplyvňuje:

 • rýchlosť požadovaného vyhotovenia,
 • kvalita dodaného textu a
 • náročnosť textu.

Pošlite nám e-mailom žiadosť a nechajte si vypracovať cenovú ponuku na jazykovú korektúru. V kontaktnom e-maile uveďte:

 • rozsah textu (počet normostrán, prípadne počet znakov vrátane medzier),
 • požadovaný variant a
 • termín vyhotovenia.

Študenti

Študentom ponúkame jazykové korektúry za zvýhodnené ceny. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku na jazykovú korektúru pre študentov.