DTP služby

Rozšírenie počítačov zjednodušilo vytváranie dokumentov pre bežných používateľov, ale zároveň spôsobilo zníženie kvality dokumentov, keďže ich už nevytvárajú profesionálni sadzači. Kvalitná predtlačová príprava (angl. DTP — Desktop Publishing) pridá vašim dokumentom profesionálny vzhľad a odlíši ich od priemerných.

Na základe vašej požiadavky dokážeme zalomiť:

  • knihy, zborníky, katalógy,
  • technické a výročné správy,
  • brožúry a letáky,
  • pozvánky, oznámenia, vizitky alebo
  • čokoľvek iné.

Naše hlavné zameranie sú rozsiahle dokumenty. Pri úprave textu sledujeme aj najmenšie typografické detaily a dbáme na dodržiavanie zásad správneho publikovania. Ako doplnkovú službu k počítačovej sadzbe poskytujeme jazykové korektúry v slovenskom jazyku. Ak máte záujem o DTP služby, neváhajte nás kontaktovať.